Lan môi sừng trụ - Pteroceras teres

Tên Việt Nam: Lan môi sừng trụ
Tên Latin: Pteroceras teres
Đồng danh: Pteroceras teres (Bl.)Holtt; Pteroceras suaveolens (Roxb) Holtt.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân dài 7 - 10cm, nhiều rễ. Lá thuôn hẹp, dài 10 - 15cm, rộng 2cm, đỉnh chia 2 thùy không đều nhau. Cụm hoa dài bằng lá. Hoa màu vàng có, đốm nâu, thơm. Cánh môi có 3 thùy, hai thùy bên cong ra phía sau có vạch tím nâu thùy giữa tím đen. Bầu hình trụ.

Phân bố: Cây mọc ở Đồng Nai, Bình Phước (Vườn quốc gia Bù Gia Mập), Lâm Đồng, Phú Quốc và phân bố ở Lào, Campuchia, Mianma, Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia, Philippines.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 187.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức