Lan nhung Đà Lạt - Trichotosia dalatensis
Tên Việt Nam: Lan nhung đà lạt
Tên Latin: Trichotosia dalatensis
Đồng danh:  Trichotosia dalatensis (Gagnep.) Seidenf. Eria dalatensis Gagnep.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, nhỏ, thân ễ dài, có rễ ở gốc và thân mọc thẳng. Lá mọc cách, hẹp dày, dài 1cm, phủ đầy lông xám. cụm hoa ở đỉnh, 1 hoa, ngoài phủ đầy lông, màu đỏ đậm tối (gần đen). Cánh môi có 2 đốm đỏ và vạch nâu, mép răn reo.

Phân bố: Loài đặc hữu Việt Nam, mọc ở Đà Lạt, Lang bian (Lâm Đồng).

Mô tả loài: Trần Hợp - Phùng mỹ Trung.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức