Lan nhụy sừng trắng - Eparmatostigma dives
Tên Việt Nam: Lan nhụy sừng trắng
Tên Latin: Eparmatostigma dives
Đồng danh: Eparmatostigma dives (Rchb.f.) Garay; Saccolabium chrysoplectrum Guill.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân dẹt cao 5 - 7cm. Lá xếp 2 dãy đều, dạng thuôn hẹp, dài 10 - 17cm, rộng 1 - 1,7cm, đầu chia 2 thùy không đều, màu xanh nhạt. Cụm hoa chùm dày đặc, dài 12cm. Hoa nhỏ, màu trắng ở trong, màu nâu ở ngoài, cánh môi màu vàng tươi, chia 3 thùy, thùy giữa dày hình tam giác, có cựa lớn, 2 thùy bên nhỏ

Phân bố: Cây mọc ở Nam bộ (Đồng Nai, Bình Phước) đây là loài đặc hữu của Việt Nam.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 105.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức