Lan phượng vĩ Nam - Renanthera imschootiana

Tên Việt Nam: Lan phượng vĩ nam
Tên Latin: Renanthera imschootiana
Đồng danh: Renanthera imschootiana Rolfe
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, mập, cao, nhiều rễ chống, làm cây leo dài. Lá thuôn hình giải, dài 6 - 15cm, rộng 1, 5cm, đỉnh có 2 thùy không đều. Cụm hoa chùm lớn trong mặt phẳng. Hoa lớn 4 - 6cm, màu đỏ đậm, cánh tràng bên màu vàng có đốm đỏ. Cánh đài bên màu lớn nhất, mép răn reo, cánh môi nhỏ.

Phân bố: Cây mọc chủ yếu ở Tây Nguyên (Gia Lai, Kontum, Dak Lak), Lâm Đồng, Khánh Hòa và Nam bộ và phân bố ở Mianma, Thái Lan.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 188.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức