Lan rau rút hồng - Otochilus fuscus
Tên Việt Nam: Lan rau rút hồng
Tên Latin: Otochilus fuscus
Đồng danh:Otochilus fuscus Lindl.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, củ giả hình thoi, dài 5 - 6cm, rộng 1cm, gốc có bẹ. Lá 2 chiếc, thuôn hẹp, dài 15 - 20cm, rộng 1cm, đỉnh nhọn, gốc có cuống. Cụm hoa chùm buống xuống dài 10cm. Hoa nhiều xếp sát nhau, màu hồng hay gần trắng, cánh môI có túi ở gốc và 2 sừng hình trụ.

Phân bố: Cây mọc ở Đà Lạt, Bảo Lộc, Đơn Dương, Langbian (Lâm Đồng), Daklak. Loài này còn phân bố ở Nêpan đến Trung Quốc.


Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 165.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức