Lan Sao biển Angraecum1. Tên tiếng Việt: Lan sao biển

2. Tên khoa học: Angraecum

3. Mô tả: là giống lan tương đối củ ở VN, ít thấy trên thị trường, cấu trúc hoa đẹp giản dị, một số có hương thơm. Cây khỏe có thể mọc thành bụi to, thích nhảy cây con khi đã trường thành. Cây có dáng đứng thẳng, lá cân đối hoài hoà, nhìn chung đẹp cả hoa lẫn dáng. Hoa lâu tàn, cánh hoa khá dày, bóng.
Phổ biến trong tuần

Tin Tức