Lan tai dê hoa cong - Liparis campylostalix

Tên Việt Nam: Lan tai dê hoa cong
Tên Latin: Liparis campylostalix
Đồng danh: Liparis campylostalix Rchb.f. Liparis panciflora Rolfe
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, củ giả xếp sát nhau, cao 2 - 4cm, gốc có bẹ xơ, đỉnh 2 lá. Lá thuôn rộng, dài 10 - 15cm, rộng 5 - 7cm, có cuống dài. Cụm hoa cao hơn lá, mang 5 – 12 hoa.

Phân bố: Cây mọc ở Langbiang Đà Lạt (Lâm Đồng), và phân bố ở Ấn Độ, Trung Quốc.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 143.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức