Lan thạch hộc trắng - Flickingeria albopurpurea

Tên Việt Nam: Lan thạch hộc trắng
Tên Latin: Flickingeria albopurpurea
Đồng danh: Flickingeria albopurpurea Seidenf; Dendrobium macraei Auct.Non Lindl
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ:  Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm):  Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân rễ buông xuống, dài 60 - 100cm, củ giả thon dài 5 - 6cm, bóng, đỉnh có 1 lá. Lá dạng thuôn hẹp, dài 15 - 20cm, rộng 2,5cm. Hoa đơn độc, màu trắng hay hơi vàng, cánh môi màu hồng ở mặt trong.

Phân bố: Cây mọc ở Đà Lạt (Lâm Đồng) và phân bố ở Lào, Thái Lan.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 123.Phổ biến trong tuần

Tin Tức