Lan thanh đạm Coelogyne huettneriana
Tên Việt: Chưa có
Tên Latinh: Coelogyne huettneriana
Đồng danh: Coelogyne huettneriana Rchb. f. 1872, Pleione huettneriana (Rchb. f.) Kuntze 189

Mô tả: Phong lan nhỏ, củ bẹ dài, lá 2 chiếc. Chùm hoa mọc từ đáy củ đã truởng thành, dài 14 cm, hoa 4-8 chiếc, to 5 cm nở đồng loạt vào mùa Xuân, thơm hắc.

Nơi mọc: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tam Đảo, Vĩnh Phú, Hà Nam Ninh.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức