Lan Thanh Đạm Coelogyne tenasserimensisTên Latinh: Coelogyne tenasserimensis
Đồng danh: Coelogyne tenasserimensis Seidenf. 1975

Tên Việt: Chưa có

Mô tả: Phong lan, củ nhẵn bóng, lá 2 chiếc. Chùm hoa dài 6-12 cm, hoa 4-6 chiếc, to 2 cm nở đồng loat vào mùa Xuân-Hạ.

Nơi mọc: Lâm Đồng, Đà Lạt.


Phổ biến trong tuần

Tin Tức