Lan thanh đạm mềm - Coelogyne flaccida


Tên Việt: Thanh Đạm mềm (PHH)

Tên Latinh: Coelogyne flaccida Lindl. 1828

Đồng danh: Coelogyne huettneriana Auct. non Rchb. f; Coelogyne huettneriana Rchb. f. var lactea [Rchb .f] Pfitz. 1907; Coelogyne lactea Rchb. f 1885

Mô tả: Phong lan trung bình, củ bẹ cao 7 cm, lá 2 chiếc. Chùm hoa mọc ở đáy củ dài 25 cm, hoa 5-12 chiếc, to 4 cm, nở đồng loạt vào mùa Xuân-Hạ.

Nơi mọc: Lào Cai, Sapa.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức