Lan Thanh đạm nâu - Coelogyne fuscescensTên Việt: Thanh Đạm nâu (TH)

Tên Latinh: Coelogyne fuscescens Lindl. 1828

Đồng danh: Coelogyne brunnea Lindl. 1848; Coelogyne fuscescens var. brunnea (Lindl.) Lindl. 1854; Coelogyne fuscescens var. integrilabia Pfitzer 1907; Coelogyne fuscescens var. viridiflorum Pradhan 1979.

Mô tả: Phong lan trung bình, củ bẹ mọc sát nhau cao 7 cm, lá 2 chiếc. Chùm hoa mọc ở gốc, cao 16 cm, hoa 4-6 chiếc to 5-6 cm, nở vào Thu-Đông.

Nơi mọc: Lâm Đồng, Đà Lạt.Phổ biến trong tuần

Tin Tức