Lan thanh đạm tròn - Coelogyne ovalis
Tên Việt Nam: Lan thanh đạm tròn
Tên Latin: Coelogyne ovalis
Đồng danh: Coelogyne ovalis Lindl.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân rễ có nhiều vảy. Củ giả cao 4 - 6cm, có 3 - 5 rãnh, đỉnh mang 2 lá. Lá trái xoan, dài 10 - 15cm. Cụm hoa ở đỉnh, ít hoa. Hoa lớn dài 2,5 - 3,5cm, màu cà phê sữa, mép có lông. Cánh môi có sọc đậm.

Phân bố: Cây mọc ở Đà Lạt, Seidenfaden (1992) xếp loài này vào loài Thanh đạm tái. Coelogyne pallens.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp- trang 69.


Phổ biến trong tuần

Tin Tức