Lan tục đoạn cong - Pholidota recurva


Tên Việt Nam: Lan tục đoạn cong
Tên Latin: Pholidota recurva
Đồng danh:  Pholidota recurva Lindl.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân rễ mập, có đốt, nhiều rễ, củ giả dạng trụ, chồng chất, dài 4 - 6cm, rộng 1cm, đỉnh có 2 lá. Lá thuôn hẹp, dài 5 - 8cm, rộng 1 - 2 cm, có cuống ngắn. Cụm hoa ở đỉnh củ giả, giữa 2 lá, dạng bông uốn cong xuống. Hoa màu vàng cam, thơm, ngoài có lá bắc lớn, không rụng. Cánh môi chia 3 thùy, thùy giữa nhỏ, đầu lõm.

Phân bố: Cây mọc ở Tây Nguyên (Lâm Đồng, Kontum) và phân bố ở Hymalaya, Thái Lan.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 181.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức