Lan túi chùy thót - Robiquetia succisa
Tên Việt Nam: Lan túi chuỳ thót
Tên Latin: Robiquetia succisa
Đồng danh: Robiquetia succisa (Lindl.) Seidenf. et Garay; arcanthus succisus Lindl.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả:  Lan sống phụ sinh, thân dài 25cm, thường dài 8 - 13cm, rộng 1.5 - 2cm. Lá có chiều rộng dưới 2, 5cm. Cụm hoa thường phân nhánh, hoa màu vàng có các đốm đỏ nâu, cựa màu vàng. Lan túi chùy thót.

Phân bố: Cây mọc từ Bắc vào Nam, và loài này còn phân bố ở Campuchia, Ấn Độ, Mianma, Thái Lan, Trung Quốc.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 191.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức