Thanh đạm chồi - Coelogyne prolifera
Tên Việt: Xoan thư (PHH), Thanh đạm chồi (TH)
Tên Latinh: Coelogyne prolifera
Đồng danh: Coelogyne prolifera Lindl.1928; Coelogyne flavida Hook. f. ex Lindl 1853; Coelogyne flavida Wall. ex Hook. f. 1896; Pleione flavida (Hook. f. ex Lindl.) Kuntze 1891

Mô tả: Phong lan cỡ trung, củ mọc xa nhau khoảng 4-5 cm, lá 2 chiếc. Chùm hoa dài 30 cm, hoa 3-10 chiếc, to 1,5 cm nở đồng loạt vào mùa Xuân, đặt biệt hoa cũng nở trên chùm hoa năm truớc.

Nơi mọc: Cam Ly, Lang Bian, Đà Lạt.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức