Thanh đạm hẹp - Coelogyne stricta
Tên Latinh: Coelogyne stricta

Đồng danh: Coelogyne stricta (D. Don) Schltr. 1919; Coelogyne elata Lindl. 1830; *Cymbidium strictum D. Don 1825; Pleione elata (Lindl.) Kuntze 1891

Tên Việt: Thanh Đạm hẹp (PHH), Thanh Đạm cánh (TH)

Mô tả: Phong lan, củ mọc cách nhau 5 cm, lá 2 chiếc. Chùm hoa dài 40 cm, hoa to 3 cm từ 6-15 chiếc, có hương thơm, nở đồng loạt vào mùa Đông.

Nơi mọc: Lâm Đồng, Sông Bé, Lộc Ninh.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức