Thanh đạm kế lộc - Coelogyne lockiiTên Việt: Thanh Đạm Kế Lộc
Tên Latinh: Coelogyne lockii
Đồng danh: Coelogyne lockii Aver. 2000

Mô tả: Phong lan cỡ trung bình, củ cao 6-7 cm, lá 2 chiếc. Chùm hoa thẳng đứng cao 20-25 cm, hoa 7-10 chiếc, nở đồng loạt vào mùa Xuân.

Nơi mọc: Sapa, Lao Cai, Quản Bạ, Hà Giang.

Ghi chú: Do Nguyễn tiến Hiệp, Leonid Averyanov và Phan Kế Lộc tìm thấy ở Quản Bạ, Hà Giang vào tháng 5-2007. Tên đặt để vinh danh Giáo sư Phan Kế Lộc

Phổ biến trong tuần

Tin Tức