Thanh đạm xanh, thanh đạm bút chì

Tên Việt: Thanh đạm xanh(TH), thanh đạm bút chì, thanh đạm cánh ngắn, Thanh lan (PHH)
Tên Latin: Coelogyne brachchyptera
Đồng danh: Coelogyne brachchyptera Rachb. f.
Mô tả: Hai lá, dò hoa mọc từ củ già dài khoảng 18 cm có 5-7 hoa to 5-6 cm, có hương thơm nở đồng loạt vào mùa Xuân.
- Nơi mọc: Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt, Sông bé, Lộc Ninh
- Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều.
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%
- Cách trồng: tạo chất trồng ẩm ,treo nơi thoáng mát .Ghép dớn hay bỏ chậu
- Nơi mọc: Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt, Sông bé, Lộc Ninh
- Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều.
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%
- Cách trồng : tạo chất trồng ẩm ,treo nơi thoáng mát .Ghép dớn hay bỏ chậu

Phổ biến trong tuần

Tin Tức