Dendrobium aqueum - Hoàng thảo trắng


Tên việt nam: Hoàng thảo trắng, bạch hoàng
Tên khoa học: Dendrobium aqueum
Họ: Orchidaceae
Chi: Dendrobium

Cây phân bố ở Ấn Độ và Việt Nam (khu vực Đà Lạt) tìm thấy ở độ cao trên 900m đến 2200m so với mực nước biển. Hoa mọc thành cụm 2-3 hoa, hoa mọc đối diện với lá trên các giả hành, hoa có mùi thơm cay. Hoa nở khoảng 4cm và chúng nở hoa vào tháng chín, tháng mười. Hoàng thảo trắng là một loại cây dễ dàng chăm sóc cho những người mới bắt đầu chơi lan để cho nó ra hoa. Sau khi hoa và lá rụng xuống  thì cây cũng đã ấp ủ một sự sinh trưởng mới vào mùa xuân. Sự sinh trưởng mới bắt đầu vào tháng hai tháng ba. kích thước trung bình giả hành của cây là từ 15-45cm. có những cây đạt tới 60cm.Phổ biến trong tuần

Tin Tức