Lan mỏ vịt - Pecteilis sagarikii


Pecteilis sagarikii Seidenfaden 1973
Đồng danh: Habenaria sagarikii.
Tên Việt: Lan mỏ vịt.
Mô tả: Địa lan, thân và lá chết vào mùa đông nhưng mùa Xuân sẽ mọc cây mới từ củ. Lan có 2-3 lá ở sát gốc, chùm hoa cao 15-20 phân, hoa ở ngọn từ 2-10 chiếc, to 1.5-2 phân, nở vào tháng 8-9, hơi thơm.
Nơi mọc: Easup, Đắc Lắc (tin tức do Phạm dình Hiệp và Nguyễn văn Cảnh cung cấp).
Theo Hoalanvietnam.org

Common Name Sagarik's Pecteilis [Thai Botanist 20th cen]
Flower Size 3/5" [1.5 cm]
Found in Thailand as a medium sized terrestrial with ovoid tubers carrying 2 to 3, prostrate, ovate, rounded or obtapically, glossy dark green leaves held in a basal rosette that blooms in the summer and fall on an erect, terminal 2 to several flowered inflorescence with 4 or more acute sheaths and lanceolate, acute or acuminate floral bracts with 2 to 10, showy, slightly fraflowers. 
Theo Orchidspecies.com


Phổ biến trong tuần

Tin Tức