Phân biệt Triều Châu Tố Hà và Hoàng Đế


Phân biệt Triều Châu Tố Hà và Hoàng Đế:

1. Hoa: Hoàng đế cánh ngắn, đầu cánh tròn, lưỡi to, sáng hơn Triều Châu. Cần hoa hoàng đế ngắn thường chỉ có dưới 10 bông hoa.
2. Lá: triều châu thường lá dài, hoàng đế lá ngắn và gấp sóng nhiều
3. Củ: Hoàng đế nhiều lá trên 1 củ, kể cả củ bé. Không lộ củ. Triều châu trồng củ nổi và to.
4. Giá: triều châu giá dao động từ 2-5 triệu. hoàng đế giá tối thiểu 6tr/1 thân

Phổ biến trong tuần

Tin Tức