Hoàng thảo komtum - Dendrobium kontumense Gagnep (1932)Tên Việt: hoàng thảo komtum
Tên latin: Dendrobium kontumense Gagnep (1932)
Một loại hoàng thảo tương đối mới được phát hiện so với nhiều loại khác, đặc hữu Việt Nam, tìm thấy lần đầu tại chính quê hương của nó tỉnh Komtum. Và còn được tìm thấy ở rừng Bảo Lộc.Cây dài khoảng 30-45cm, lá dày, nhỏ và cứng, hoa nở mùa hè, thơm, kích thước hoa khoảng 4-5cm, hoa Den Kontum là một trong những bông hoàng thảo đẹp nhất với màu trắng tinh họng vàng
Hoàng Thảo KumTum Lần đầu tiên được tìm thấy ở Kum Tum -Việt Nam . Cho nên người ta đặt cho nó cái tên là Dendrobium Kom Tum , chúng phát triển mạnh ở độ cao 200-250 m , Có giả hành nhỏ , màu hoa màu trắng , thường nở hoa rộ vào mùa Thu .
Mô tả...Cây khá giống với nhất điểm hồng....Cao từ 50=> 70cm được phủ lông đen....hoa to hơn nhất điểm hồng từ 6...8cm ...hoa trắng với lưỡi màu vàng cam đến vàng đậm....
Mùa hoa từ tháng 7 cho đến tháng 9,,,,lâu tàn và rất thơm
Cây khá khó trồng và ưa khô ,cần tưới nhiều khi cây ra chồi mới khoảng 10cm...Sau đó tưới thưa dần
Được khoa học công nhận
Năm 1930, Poilane thu mẩu vật từ tỉnh KonTum, Việt Nam. Gagnepain được công nhận (1932)
trạng thái và mô tả nó như là D. kontumense. Kerr (1969) và
Seidenfaden (1973, 1975)
Phổ biến trong tuần

Tin Tức