HOÀNG THẢO LAN PHỄU - HT LAN BÙ ĐĂNG - Dendrobium infundibulum Lindley 1859 SECTION FormosaeTên VN: HOÀNG THẢO LAN PHỄU - HT LAN BÙ ĐĂNG
Tên Latin: Dendrobium infundibulum
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ:  Phong lan Orchidales 
Lớp (nhóm):    Cây phụ sinh  
Mô tả:
Lan sống phụ sinh, mọc bụi, cao 20 - 30cm. Lá thuôn hẹp, dài 10cm, rộng 1cm. Hoa lớn màu trắng, cánh môi phình ở giữa và thắt lại, đỉnh chia thùy sâu, mép răn reo.
Phân bố: Cây mọc ở Bù Đăng, Đồng Nai, khu vực Bì Đúp thuộc tỉnh Lâm Đồng[1]. và phân bố ở Ấn Độ, Mianma, Thái Lan
Danh pháp đồng nghĩa:
Callista infundibulum (Lindl.) Kuntze
Dendrobium jamesianum Rchb.f.
Dendrobium moulmeinense R.Warner & B.S.Williams
Phân bố:
Cây mọc ở Bù Đăng, Đồng Nai, và phân bố ở Ấn Độ
Tài liệu dẫn:
- Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 91.
- Nguyễn Tiến Bân (chủ biên) (2005). Danh lục các loài thực vật Việt Nam. Tập III. Hà Nội: NXB Nông nghiệp. tr. 573.


Phổ biến trong tuần

Tin Tức