Lan đặc hữu Việt Nam: Dendrobium schrautii Schildh. 2006 SECTION FormosaeTên Việt: Chưa có
Tên Latin: Dendrobium schrautii Schildh. 2006
Đồng danh: Dendrobium phi E. Christenson.
Tên Việt: Chưa có.
Mô tả: Phong lan đặc hữu của Việt Nam, thân cao 30-45 cm có lông đen, lá 4-6 chiếc, dài 8-10 cm, ngang 2-2.5 cm. Hoa 2-3 chiếc ở gần ngọn thân cây xanh lá, to 4-5 cm, lưỡi hoa lộn ngược lên trên.
Nơi mọc: Karel Petrzelka đã thấy tại Đầm Ron, Đà Lạt, Lâm Đồng.


Phổ biến trong tuần

Tin Tức