Kinh nghiệm chăm sóc bảo quản cây trước khi đóng thùng gửi đi và khi nhận cây


Hiện nay khối lượng lan được đóng thùng gửi đi hàng ngày tương đối nhiều, rất nhiều bạn nhận đc cây trong tình trạng tàn tạ , gây ra mâu thuẫn giữa người mua và người bán , đôi khi chỉ do k nắm được kỹ thuật mà mất lòng nhau. Tâm lý của người mua hàng là hay sốt ruột, tiền chuyển rồi là ngóng cây từng ngày, trước mình cũng thế, nên khi hiểu vấn đề thì khi mua cây , chính mình còn để nghị người bán làm đúng kỹ thuật này .
1/ Bảo quản cây trước khi đóng thùng:
- Trước ngày đóng thùng 4 ngày : sáng tưới ướt cây sau đó phun 6-30-30 liều 1g + Rootplex hoặc B1 1cc / lít
- Ngưng tưới nước 3 ngày
- Đóng thùng nên gói từng cây bằng giấy báo hoặc giấy xốp , k để cây trần trụi đè lên nhau, thùng phải đục lỗ cho thoáng
2/ Chăm sóc khi nhận cây:
- Cây nhận về treo riêng 1 khu , nơi mát mẻ và tưới nước , 15 phút sau phun B12 cho cây liều 1cc/lít
- Ngày hôm sau phun Nano đồng liều 1cc/ lít ( nhớ hỏi người bán xem trc đó họ có phun nano đồng k ? Nếu quá 20 ngày hãy phun )

- Ngày tiếp theo phun Benkona liều 2cc/ lít, trong 10 ngày đầu k nên bón phân .

Phổ biến trong tuần

Tin Tức